สินเชื่อ promise

สินเชื่อ promise

สินเชื่อ promise มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและเป็นแบบลดต้นลดดอก!
เงินเดือน
8,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 300,000 บาท

สมัครสินเชื่อ promise 2024 ดีอย่างไร

สินเชื่อ promise คือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อที่ผู้กู้สามารถที่จะขอสินเชื่อได้ที่สาขาของสินเชื่อพรอมิสหรือจะสมัครสินเชื่อ promise ผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ ซึ่งข้อดีของการสมัคร promise สินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2567 คือ สินเชื่อ promise สามารถที่จะยื่นกู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันสินเชื่อ สินเชื่อ promise ผู้กู้สามารถที่จะยื่นขอเงินด่วนได้จริงจาก promise สินเชื่อเพิ่มเติมได้เลยถึงแม้จะยังไม่มีการปิดบัญชีเดิม และถ้าผู้กู้ต้องการที่จะปิดบัญชีเงินกู้พรอมิสก่อนกำหนดก็สามารถที่จะทำได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่ายกเลิกสัญญาได ๆ ทั้งสิ้นและหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าต้องการสมัคร promise สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเช็คบูโรไหมซึ่งจาก

ข้อมูลของผู้ที่เคยกู้เงินจากสินเชื่อพรอมิสพบว่า สินเชื่อพรอมิสเป็นสินเชื่อที่มีการจดทะเบียนถูกต้องกับทางรัฐบาลและมีการเช็คเครดิตบูโรของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อด้วย

สินเชื่อ promise เงื่อนไขในการสมัครขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

ถ้าเราอยากได้เงินก้อนด่วนเพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะขอสมัครสินเชื่อ promise เพื่อมาแก้ไขปัญหาด้านการเงินที่กำลังฝืดเคืองของเราได้ ซึ่งเงื่อนไขในการสมัครขอสินเชื่อกับสินเชื่อพรอมิสผู้สมัครสินเชื่อ promise จะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องมีอายุ 20

ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 64 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หรือฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ 8,000 บาทเป็นผู้ที่ทำงานประจำและมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อ promise ได้แล้วและผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสจะต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงานอยู่ในเขตการให้บริการของสินเชื่อพรอมิสและมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงานส่วนเอกสารยื่นพรอมิสประกอบการสมัครสินเชื่อจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมด้วยสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน

สมัครสินเชื่อ promise 2024 สินเชื่อพรอมิสวงเงินเท่าไหร่

การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ promise แล้วสามารถเช็คพรอมิสผลการอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้นโดยสินเชื่อ promise สามารถที่จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับผู้อยากได้เงินก้อนด่วนที่วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้และจะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยพรอมิสที่อัตราดอกเบี้ย 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยสามารถทำการผ่อนชำระสินเชื่อ promise ด้วยอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำที่ 3 เปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วยและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 พรอมิสสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1751 ได้เลย

บริการอื่นๆ

คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ ให้วงเงินสูง สมัครง่าย ได้ที่สาขาทั่วประเทศ
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
UOB Car2Cash สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 100% สมัครเลย!
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
Scroll to Top