รายการ สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บัตร เงินเดือน จุดเด่น และ โปรโมชั่น สมัคร
CIMB Thai Personal LoanCIMB Thai Personal Loan 30,000 สินเชื่อ CIMB PersonalCash

- ฟรี! ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 
- ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา***