ทำไมเราจึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน


ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน หลาย ๆ คนอาจมีปัญหาการขอสินเชื่อไม่ผ่าน ซึ่งอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน วันนี้เราจึงเอาหลักการพิจารณาสินเชื่อของแบงก์ชาติมาพิจารณาค่ะ ปัญหาขอสินเชื่อไม่ผ่านอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ภาระหนี้ที่มีอยู่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ อย่างหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย หรือประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม แบงก์ชาติกำหนดให้สถาบันการเงินต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเราสามารถสำรวจความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตนเองได้ ซึ่งการชำระหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้แต่ละเดือน เช่น ถ้ามีรายได้ 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน จะผ่อนหนี้ได้ราว ๆ 4,000 บาท ถัดมาให้ตรวจสอบภาระหนี้เดิมรวมกับหนี้ที่จะขอใหม่ว่ามีเยอะมั้ย คือ นำยอดการผ่อนชำระหนี้เดิมและยอดหนี้ที่จะขอใหม่ต่อเดือนมารวมกัน แล้วดูสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือนหรือไม่ เพราะทุกวันนี้สาเหตุที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านมาจากเรามีภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ มากเกินไป เช่น ผ่อนรถ บัตรเครดิต บัตรเงินสด หากเราขอสินเชื่อไม่ผ่านควรทำยังไง ให้กำจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นไปก่อน ถ้ามีการผ่อนชำระบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด ต้องปิดชำระหนี้ยอดบัตรให้หมดก่อน ส่วนการผ่อนชำระรถ ควรคำนวณการซื้อให้ดี ถ้าจะซื้อบ้านก็ควรระงับการซื้อรถก่อน และความมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดี ๆ ว่าควรซื้ออะไรก่อน อะไรหลัง ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์