ธ.ก.ส.เตรียมเปิดตลาดบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าชั้นดี

ธ.ก.ส.เตรียมเปิดตลาดบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าชั้นดี เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้บริการมากขึ้น โดยมีลูกค้าอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณากว่า 4 แสนราย นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวถึงการดำเนินโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ว่า จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ส่งมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปแล้ว 4,100,000 บัตร และ มีเกษตรกรนำไปซื้อปัจจัยการผลิตกว่า 17,000 ล้านบาท มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้าน และถือว่า การดำเนินบัตรสินเชื่อเกษตรกรประสบความสำเร็จ มีลูกหนี้ชำระตรงตามกำหนดจำนวนมาก ธ.ก.ส.จึงกำลังพิจารณาจะทำบัตรเครดิต ธ.ก.ส.เพื่อให้เกษตรกรที่มีฐานะดีใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าได้หลากหลายเหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป โดยมีลูกหนี้ดีและเข้าข่ายการพิจารณาให้บัตรเครดิตกว่าร้อยละ 10 หรือประมาณ 400,000 ราย ทั้งนี้ ธ.ก.ส.เตรียมพัฒนาระบบบัตรเครดิตจากเดิมระบบปิดใช้ได้กับเครื่องที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการและสินค้าตามที่กำหนดเท่านั้น โดยเปลี่ยนระบบเชื่อมโยงข้อมูลใหม่สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ให้สามารถใช้ได้กับร้านค้าทั่วไป เมื่อเตรียมระบบพร้อมจะเปิดให้บริการบัตรเครดิตต่อไป