หน้าหลัก       โปรโมชั่น       บัตรเครดิต       บัตรกดเงินสด       สินเชื่อ       เกี่ยวกับเรา       FAQ       Site Map
เรียนภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ Wall Street English
สมัครตามประเภทสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สมัครบัตรเครดิต Credit Card
บัตรกดเงินสด สมัครบัตรเงินสด Cash Card
สมัครสินเชื่อ Personal Loan
สมัครตามประเภทธนาคาร
สมัครสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย
สมัครสินเชื่อ บัตรกรุงไทย (KTC Credit Card)
สมัครสินเชื่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citi Bank)
สมัครสินเชื่อ บัตร First Choice
สมัครสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมัครสินเชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สมัครสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี (UOB)
สมัครสินเชื่อ ธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC)
สมัครสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย
สมัครสินเชื่อ Tesco Lotus
สมัครบัตรเครดิต Central Card
สมัครบัตรเครดิต Manu Visa Card
สมัครบัตรเครดิต ธนชาติ

บทความ/สาระน่ารู้
บทความ/สาระน่ารู้ธนาคารที่ให้บริการ
ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด Citi Bank
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) HSBC
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน SCBT
ธนาคารธนชาติ จำกัด TBANK
ธนาคารกสิกรไทย KBANK
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UOB
บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (FC)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส LOT
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) BAY
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB

freelance ฟรีแลนซ์ freelance jobs part time job งานนอกเวลา งานฟรีแลนซ์ งาน freelance www.jobbid.in.th
รายละเอียดบัตร : CIMB ExtraCash

โปรโมชั่นพิเศษ

New promotions personal cash CIMB THAI  เริ่ม 1/9/56-31/12/56

Promotion 8-9-10

ลูกค้า พนักงานประจำรายรับรวม 15000 บาท ขึ้นไป (โปรโมชั่นไม่รวมเจ้าของกิจการ)
ได้รับการอนุมัติ วงเงิน 50000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 8% เดือนแรก 9%เดือนที่ 2 และ 10% เดือนที่ 3 และอัตราปกติในเดือนถัดไป เริ่มต้นที่ 27% ต่ำสุด 18%


ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เดือนที่ 13 หากลูกค้าผ่อนชำระปกติทุกงวด
ลดอัตราดอกเบี้ย0.50% เดือนที่ 25  หากลูกค้าผ่อนชำระปกติทุกงวด
ลดอัตราดอกเบี้ย1.00%เดือนที่ 37 หากลูกค้าผ่อนชำระปกติทุกงวด


ลูกค้าปิดบัญชีก่อน 12 งวด จะเสียค่าธรรมเนียม ปรับ 1% ของสินเชื่อที่อนุมัติไป


New promotion Extra cash CIMB THAI

ลูกค้า พนักงานประจำรายรับรวม 15000 บาท ขึ้นไป (Extra Cash รับเฉพาะพนักงานประจำ)
คืนดอกเบี้ย50% นาน3 รอบบัญชีแรก สำหรับลูกค้าที่ สมัคร Extra Cash ทำ Day1Cash (โอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชี)
- ลูกค้าต้องมีเงินคงค้างอย่างน้อย 5000 บาท ติดต่อกัน 3 รอบบัญชี
- ธนาคารจะคืนดอกเบี้ย 50 % เข้าบัญชี Extra Cash  ภายใน 60 วัน หลังจากวันครบกำหนดของรอบบัญชีที่ 3

 

ฟรี!!! กระเป๋า Personal Loan เมื่อมีการกดเงินสดจากบัตร Extra Cash ภายใน 2 รอบบัญชีแรก


Pro เก่าปิดรับ 29/8/56 ค่ะ


เงินเดือนขั้นต่ำ

15,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน   (สำหรับชาวต่างชาติ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)
• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  (กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)


ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกด้านล่าง ประเมินโอกาสอนุมัติทันที

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความแม่นยำในการประเมินโอกาสอนุมัติตามเกณฑ์ของธนาคาร


 * หมายเหตุ พนักงานประจำ ที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด ทางธนาคารงดรับพิจารณาค่ะ *
ท่านรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร *ไม่ได้รับเป็นเงินสด*
ท่านมีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท
ท่านทำงานประจำเกิน 6 เดือนขึ้นไป หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจเกิน 1 ปีขึ้นไป
ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว มีเบอร์ออฟฟิศ ถ้าเป็นเจ้าของกิจการต้องมีเอกสารการจดทะเบียน
สามารถติดต่อในเวลาทำงานได้
 * ทางธนาคารจะไม่รับพิจารณา ถ้ารายละเอียดไม่ตรงตามข้อมูลเงื่อนไขข้างต้น *
นาย นางสาว นาง อื่น ๆ โปรดระบุ
ชาย หญิง
บาท/เดือน
ปี เดือน
ท่านสามารถใส่ได้มากกว่า 1 เบอร์ค่ะ
ท่านสามารถใส่ได้มากกว่า 1 เบอร์ค่ะ
ท่านสามารถใส่ได้มากกว่า 1 เบอร์ค่ะ

 * กรุณากรอกข้อมูลตามจริงค่ะ เพื่อทางทีมงานจะได้แนะนำบริการได้ถูกต้องค่ะ
ข้อมูลนี้สำหรับสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อเท่านั้น*


ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address)
ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท


บัตรเครดิต สินเชื่อ ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร/สถาบันการเงิน เงินเดือนขั้นต่ำ จุดเด่น โปรโมชั่น สมัคร
ธนาคาร Citibank Ready Credit (490+460+410) บัตรเครดิต Citibank Ready Credit (490+460+410) | สินเชื่อ Citibank Ready Credit (490+460+410)
Citibank Ready Credit (490+460+410)
[ อ่านรายละเอียด ]
10,000 ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต มากกว่าแค่เงินสด - รับกระเป๋า FCUK Niffy Overnight Bag มูลค่า 4,250 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีฯ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติ
ธนาคาร First Choice Card บัตรเครดิต First Choice Card | สินเชื่อ First Choice Card
First Choice Card
[ อ่านรายละเอียด ]
10,000

สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ
สินเชื่อเงินสด

- ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก และค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
- สมัครปั๊บ รับเป็นคู่ กระเป๋าล้อลาก พร้อมเงินคืน เพียงสมัครบัตรและใช้จ่ายตามที่กำหนด

ธนาคาร Power Buy Card บัตรเครดิต Power Buy Card | สินเชื่อ Power Buy Card
Power Buy Card
[ อ่านรายละเอียด ]
15,000 - เลือกรับประกันอุบัติเหตุฯ หรือ กระเป๋า Smart Bag เมื่อใช้จ่าย 10,000ภายใน 60 วัน
ธนาคาร K-Express Cash บัตรเครดิต K-Express Cash | สินเชื่อ K-Express Cash
K-Express Cash
[ อ่านรายละเอียด ]
15,000 K-Express Cash อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที สมัครบัตรรับข้อเสนอสุดพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 รับฟรี ของกำนัลมากมาย ไม่ต้องลุ้น
ต่อที่ 2 แพคกระเป๋า พาคนรู้ใจฮันนี้มูนไกลถึงมัลดีฟส์
ธนาคาร ธนชาต Flash Card บัตรเครดิต ธนชาต Flash Card | สินเชื่อ ธนชาต Flash Card
ธนชาต Flash Card
[ อ่านรายละเอียด ]
15,000 TBANK FLASH CARD วงเงินสดหมุนเวียน เงินสดฉับไว ใช่ทุกโอกาส - ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี และแรกเข้า ตลอดชีพ
- รับดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี นาน 2 รอบบัญชีแรก นับจากวันอนุมัติ และรับเพิ่ม เตาอบไฟฟ้า
มูลค่า 2,499 บาท เมื่อมียอดกด/โอนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
 
 


หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | โปรโมชั่น | บัตรเครดิต | บัตรกดเงินสด | สินเชื่อ | เกี่ยวกับเรา | FAQ | Site Map

Copyright © 2010 Thaicredit-center.com | Privacy Policy

ออกแบบและพัฒนาโดย DDcovey Team www.ddcovey.co.th รับออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์ | รับพัฒนาเว็บไซต์

ท่านเคยสมัครบัตรกับ Thaicredit-center.com แล้ว


กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่าน และยืนยัน จะได้ไม่ต้องกรอกใหม่ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่บ้าน/ที่พัก
ที่อยู่ที่ทำงาน
จังหวัดที่ทำงาน
อายุ
เพศ
เงินเดือน
อายุงาน
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
อีเมล์